top of page
Hans Luyten - Inner Sun - Sound Healing

Hans Luyten

Hans Luyten

Gediplomeerd Sound healer

Het is mijn missie om ruimte te scheppen voor een bewustzijn in eenheid en rust.

Om zo mensen te begeleiden naar bewust denken, voelen en handelen.

Dat start vaak met het creëren van ontspanning d.m.v. klank of een verbindend gesprek .

 

Op een dieper niveau gaat het voor mij over het in een eenheid zijn met het Leven zelf.

 

Als dit steeds meer gevoeld wordt, lost verdeeldheid op.

Hans Luyten - Inner Sun - Sound Healing

Mijn pad

Zoeken naar diepgang, stilte en harmonie, zo zie ik mijn leven. 

 

Dat zoeken leidde me langs vele wegen: ik deed tal van opleidingen (o.a. op het vlak van muziek, religie …), gaf les, volgde specifieke vormingen, las veel, liet me begeleiden … 

 

Ik kwam steeds weer uit bij hetzelfde: die rust en die harmonie en die diepgang, die zijn in je diepste zelf al aanwezig. Je dient ze enkel te ont-wikkelen, los te maken van dat wat je voor waar aannam …

Ik besefte meer en meer dat ik dacht en voelde vanuit constructies, structuren en programma’s die ik (vaak) met tegenzin had aangenomen van familie,  opvoeders … 

Al heel vroeg ervaarde ik een gevoel van vervreemding in deze wereld.

 

Door me aan te passen dacht ik het me makkelijker te maken … maar zo werkte het niet. Iets dreef me steeds opnieuw verder, dieper naar binnen, in mezelf (vaak wel dankzij mooie wegwijzers buiten mij).

 

Ik ervaarde ook dat ik in gesprekken met mensen iets wezenlijks naar boven kon brengen: een gevoel van echtheid en diepe stilte … Iets als het opnieuw creëren van harmonie.

Het was zoeken naar een vorm waarin ik dit dagelijks kon doen. Ik vond die vorm in een opleiding voor life coach maar er was nog een belangrijk element dat ik wilde integreren in ‘mijn vorm’.

22.jpg

De kracht van klank

Zo lang ik me kan herinneren vergezelde muziek me op mijn levensweg.

Eerst vooral door te luisteren, nadien door het zelf creëren van muziek. Ook nu nog leef ik van muziek, als zanger-gitarist in 2 groepen maar ook als sound healer.

 

Ik ontdekte gaandeweg naast muziek (als gestructureerde klank), klank als zuivere (ongevormde) klank: ik maakte vroeg kennis met klankschalen maar verkende ook het gebruik van de stem als pure verklanker. Ik merkte dat zuivere klank (via stem, klankschalen …) een sterk effect heeft op de mens: het ontspannende effect is uniek en diepgaand. Dat effect is vandaag meer dan ooit nodig. Het hoofd (denken) is vaak zo druk, men voelt zich in onze tijd vaak zo gestresseerd.

Ik ontdekte dat klank deze toestanden kan verlichten, of zelfs kan oplossen. Naast het rustgevende effect is er ook het heilzame effect: klank doet een mens zichzelf op een nieuwe manier beleven en ervaren: meer bevrijd, meer in harmonie, innerlijk stiller …

Een combinatie van life coaching en sound healing was voor mij dan ook heel logisch. Ik hou ervan om mensen te ont-moeten en met hen in een authentiek contact te treden. Ik hou ervan om voor mensen klank te maken. Het is immers mijn grootste verlangen dat ieder zich verbonden weet en voelt met iets essentieels in zichzelf. Iets dat het (vaak) belemmerende denken, de vervreemdende patronen en de chaos overstijgt.  Het is mijn grootste wens dat ieder thuiskomt in zijn ware zelf.

 

AUM. 

bottom of page